Xây dựng, cung cấp và lắp đặt trạm xử lý nước thải KDC Thủ Thiêm

Công trình tiêu biểu

Xây dựng, cung cấp và lắp đặt trạm xử lý nước thải KDC Thủ Thiêm

Hotline 0888 999 357
minhquan@minhquantmc.com.vn
Mr Hóa (P.Kinh Doanh) 0912893003
hoavo@minhquantmc.com.vn
Ms Hành (HC-NS) 0976448777
nguyenhanh@minhquantmc.com.vn