CƠ KHÍ MINH QUÂN | GIA CÔNG CƠ KHÍ | GIA CÔNG BỒN

gia cong bon

Gia công bồn

Công trình tiêu biểu

Trang chủ >> Cơ khí >> Toàn cảnh công trường trước khi đi vào thi công

Toàn cảnh công trường trước khi đi vào thi công
Bắt đầu lắp đặt những chiếc bơm đầu tiên cho trạm xử lý nước
Bắt đầu lắp đặt những chiếc bơm đầu tiên cho trạm xử lý nước

Hotline 0888 999 357
minhquan@minhquantmc.com.vn
Mr Hóa (P.Kinh Doanh) 0912893003
hoavo@minhquantmc.com.vn
Ms Hành (HC-NS) 0976448777
nguyenhanh@minhquantmc.com.vn