Chính Sách Chất Lượng, An Toàn Sức khỏe & Môi Trường (QHSE)

Chính Sách Chất Lượng, An Toàn Sức khỏe & Môi Trường (QHSE)

Chính sách an toàn và chất lượng là một phần quan trọng trong chính sách phát triển của công ty, chúng tôi coi đây là cốt lõi để phát triển công ty

 • Chất lượng:
  • Không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn Châu Âu
  • Giao hàng đúng tiến độ, bảo trì đúng hạn và nhanh chóng
  • Chọn nhà cung cấp để việc mua vật tư được đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý
  • Duy trì  hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008
 • An Toàn & Sức Khỏe:
  • Tuân thủ những yêu cầu và luật định liên quan đến an toàn, sức khỏe nghề nghiệp
  • Thiết lập và duy trì điều kiện làm việc an toàn cho nhân viên công ty
  • Phổ biến yêu cầu về an toàn & sức khỏe nghề nghiệp đến tất cả mọi người liên quan
 • Môi Trường:
  • Tích cực cố gắng làm giảm ô nhiễmmôitrườngbằng cách sử dụng các kỹ thuật thân thiện với môi trường
  • Nghiêm túc tuân thủ những yêu cầu và luật định liên quan đến bảo vệ môi trường
  • Sử dụng hiệu quả các nguồn lực, làm giảm và ngăn ngừa ô nhiễm bất cứ nơi nào có thể để đảm bảo một tương lai tốt hơn
  • Thiết lập tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường cho những người khác làm theo bằng cách thúc đẩy các kỹ thuật thân thiện với môi trường
Hotline 0888 999 357
minhquan@minhquantmc.com.vn
Mr Hóa (P.Kinh Doanh) 0912893003
hoavo@minhquantmc.com.vn
Ms Hành (HC-NS) 0976448777
nguyenhanh@minhquantmc.com.vn